Arabiska för snöre, sträng

watar
ﻭَﺗَﺮ
snöre, sträng – maskulinum singular

Det arabiska ordet för snöre, sträng uttalas watar och skrivs ﻭَﺗَﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns snöre, sträng i:

'awtaar
ﺃَﻭﺗَﺎﺭ
snöre, sträng – maskulinum plural
Kategori: musik
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet snöre, sträng består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, ta som skrivs och uttalas t och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med snöre, sträng

Alla bokstäver i snöre, sträng

ﻭَﺗَﺮ
ﺗـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺮ
 
ـﻮ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺮ
 
waw
w
ta
t
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för snöre, sträng består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻭَﺗَﺮ och uttalas watar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för snöre, sträng

fa3al blir watar

Vi har sett att det arabiska ordet för snöre, sträng skrivs ﻭَﺗَﺮ och uttalas watar. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är w, t och r, blir ordet watar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som snöre, sträng