Arabiska för nervös, spänd

mutawattir
ﻣُﺘَﻮَﺗِّﺮ
nervös, spänd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för nervös, spänd uttalas mutawattir och skrivs ﻣُﺘَﻮَﺗِّﺮ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns nervös, spänd i:

mutawattira
ﻣُﺘَﻮَﺗِّﺮَﺓ
nervös, spänd – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet nervös, spänd består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, ta som skrivs och uttalas t och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med nervös, spänd

Alla bokstäver i nervös, spänd

ﻣُﺘَﻮَﺗِّﺮ
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻮ
ﺗـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﺘـ
ـﻮ
ﺗـ
ـﺮ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﻮ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺮ
 
mim
m
ta
t
waw
w
ta
t
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för nervös, spänd består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺘَﻮَﺗِّﺮ och uttalas mutawattir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för nervös, spänd

mutafa33il blir mutawattir

Vi har sett att det arabiska ordet för nervös, spänd skrivs ﻣُﺘَﻮَﺗِّﺮ och uttalas mutawattir. Ordet följer mönstret aktivt particip form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mutafa33il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mutafa33il och ordets rotbokstäver är w, t och r, blir ordet mutawattir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som nervös, spänd