Arabiska för sträcka

wattara
ﻭَﺗَّﺮَ
sträcka – dåtid han
yuwattiru
ﻳُﻮَﺗِّﺮُ
sträcka – nutid han

Det arabiska verbet för att sträcka skrivs ﻭَﺗَّﺮَ och uttalas wattara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻮَﺗِّﺮُ och uttalas yuwattiru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sträcka består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, ta som skrivs och uttalas t och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sträcka

Alla bokstäver i sträcka

ﻭَﺗَّﺮَ
ﺗـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺮ
 
ـﻮ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺮ
 
waw
w
ta
t
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för sträcka består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻭَﺗَّﺮَ och uttalas wattara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sträcka

fa33ala blir wattara

Vi har sett att det arabiska ordet för sträcka skrivs ﻭَﺗَّﺮَ och uttalas wattara. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är w, t och r, blir ordet wattara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sträcka

Böjningsformer av sträcka

dåtid
nutid
han
wattara
ﻭَﺗَّﺮَ
han - dåtid
yuwattiru
ﻳُﻮَﺗِّﺮُ
han - nutid
hon
wattarat
ﻭَﺗَّﺮَﺕ
hon - dåtid
tuwattiru
ﺗُﻮَﺗِّﺮُ
hon - nutid
jag
wattartu
ﻭَﺗَّﺮﺕُ
jag - dåtid
'uwattiru
ﺃُﻭَﺗِّﺮُ
jag - nutid