Arabiska för förhandla

tafaawaDa
ﺗَﻔَﺎﻭَﺽَ
förhandla – dåtid han
yatafaawaDu
ﻳَﺘَﻔَﺎﻭَﺽُ
förhandla – nutid han

Det arabiska verbet för att förhandla skrivs ﺗَﻔَﺎﻭَﺽَ och uttalas tafaawaDa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻔَﺎﻭَﺽُ och uttalas yatafaawaDu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förhandla består av de arabiska bokstäverna fa som skrivs och uttalas f, waw som skrivs och uttalas w och Dad som skrivs och uttalas D. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förhandla

Alla bokstäver i förhandla

ﺗَﻔَﺎﻭَﺽَ
ﺗـ
ـﻔـ
ـﺎ
 
ﺗـ
ـﻔـ
ـﺎ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺎ
ـﻮ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
 
ta
t
fa
f
alef
waw
w
Dad
D
 
 
Det arabiska ordet för förhandla består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻔَﺎﻭَﺽَ och uttalas tafaawaDa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förhandla

tafaa3ala blir tafaawaDa

Vi har sett att det arabiska ordet för förhandla skrivs ﺗَﻔَﺎﻭَﺽَ och uttalas tafaawaDa. Ordet följer mönstret verb form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafaa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafaa3ala och ordets rotbokstäver är f, w och D, blir ordet tafaawaDa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förhandla

Böjningsformer av förhandla

dåtid
nutid
han
tafaawaDa
ﺗَﻔَﺎﻭَﺽَ
han - dåtid
yatafaawaDu
ﻳَﺘَﻔَﺎﻭَﺽُ
han - nutid
hon
tafaawaDat
ﺗَﻔَﺎﻭَﺿَﺖ
hon - dåtid
tatafaawaDu
ﺗَﺘَﻔَﺎﻭَﺽُ
hon - nutid
jag
tafaawaDtu
ﺗَﻔَﺎﻭَﺿﺖُ
jag - dåtid
'atafaawaDu
ﺃَﺗَﻔَﺎﻭَﺽُ
jag - nutid