Arabiska för avancera, göra framsteg

taqaddama
ﺗَﻘَﺪَّﻡَ
avancera, göra framsteg – dåtid han
yataqaddamu
ﻳَﺘَﻘَﺪَّﻡُ
avancera, göra framsteg – nutid han

Det arabiska verbet för att avancera, göra framsteg skrivs ﺗَﻘَﺪَّﻡَ och uttalas taqaddama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻘَﺪَّﻡُ och uttalas yataqaddamu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet avancera, göra framsteg

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avancera, göra framsteg består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, dal som skrivs och uttalas d och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avancera, göra framsteg

Alla bokstäver i avancera, göra framsteg

ﺗَﻘَﺪَّﻡَ
ﺗـ
ـﻘـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﻘـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺪ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ta
t
qaf
q
dal
d
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för avancera, göra framsteg består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻘَﺪَّﻡَ och uttalas taqaddama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avancera, göra framsteg

tafa33ala blir taqaddama

Vi har sett att det arabiska ordet för avancera, göra framsteg skrivs ﺗَﻘَﺪَّﻡَ och uttalas taqaddama. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är q, d och m, blir ordet taqaddama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avancera, göra framsteg

Böjningsformer av avancera, göra framsteg

dåtid
nutid
han
taqaddama
ﺗَﻘَﺪَّﻡَ
han - dåtid
yataqaddamu
ﻳَﺘَﻘَﺪَّﻡُ
han - nutid
hon
taqaddamat
ﺗَﻘَﺪَّﻣَﺖ
hon - dåtid
tataqaddamu
ﺗَﺘَﻘَﺪَّﻡُ
hon - nutid
jag
taqaddamtu
ﺗَﻘَﺪَّﻣﺖُ
jag - dåtid
'ataqaddamu
ﺃَﺗَﻘَﺪَّﻡُ
jag - nutid