Arabiska för framsteg

taqaddum
ﺗَﻘَﺪُّﻡ
framsteg – maskulinum singular

Det arabiska ordet för framsteg uttalas taqaddum och skrivs ﺗَﻘَﺪُّﻡ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet framsteg består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, dal som skrivs och uttalas d och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med framsteg

Alla bokstäver i framsteg

ﺗَﻘَﺪُّﻡ
ﺗـ
ـﻘـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﻘـ
ـﺪ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺪ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ta
t
qaf
q
dal
d
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för framsteg består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻘَﺪُّﻡ och uttalas taqaddum.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för framsteg

tafa33ul blir taqaddum

Vi har sett att det arabiska ordet för framsteg skrivs ﺗَﻘَﺪُّﻡ och uttalas taqaddum. Ordet följer mönstret verbalnomen form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ul och ordets rotbokstäver är q, d och m, blir ordet taqaddum.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som framsteg