Arabiska för despotisk, förtryckande

ta3assufiyy
ﺗَﻌَﺴُّﻔِﻲّ
despotisk, förtryckande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för despotisk, förtryckande uttalas ta3assufiyy och skrivs ﺗَﻌَﺴُّﻔِﻲّ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns despotisk, förtryckande i:

ta3assufiyya
ﺗَﻌَﺴُّﻔِﻴَّﺔ
despotisk, förtryckande – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet despotisk, förtryckande

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet despotisk, förtryckande består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, sin som skrivs och uttalas s och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med despotisk, förtryckande

Alla bokstäver i despotisk, förtryckande

ﺗَﻌَﺴُّﻔِﻲّ
ﺗـ
ـﻌـ
ـﺴـ
ـﻔـ
ـﻲ
 
ﺗـ
ـﻌـ
ـﺴـ
ـﻔـ
ـﻲ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
ta
t
ayn
3
sin
s
fa
f
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för despotisk, förtryckande består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻔـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﺗَﻌَﺴُّﻔِﻲّ och uttalas ta3assufiyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för despotisk, förtryckande

tafa33ul blir ta3assufiyy

Vi har sett att det arabiska ordet för despotisk, förtryckande skrivs ﺗَﻌَﺴُّﻔِﻲّ och uttalas ta3assufiyy. Ordet följer mönstret verbalnomen form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ul och ordets rotbokstäver är 3, s och f, blir ordet ta3assufiyy.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som despotisk, förtryckande