Arabiska för längta, åtrå

tashawwaqa
ﺗَﺸَﻮَّﻕَ
längta, åtrå – dåtid han
yatashawwaqu
ﻳَﺘَﺸَﻮَّﻕُ
längta, åtrå – nutid han

Det arabiska verbet för att längta, åtrå skrivs ﺗَﺸَﻮَّﻕَ och uttalas tashawwaqa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺸَﻮَّﻕُ och uttalas yatashawwaqu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet längta, åtrå består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, waw som skrivs och uttalas w och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med längta, åtrå

Alla bokstäver i längta, åtrå

ﺗَﺸَﻮَّﻕَ
ﺗـ
ـﺸـ
ـﻮ
 
ﺗـ
ـﺸـ
ـﻮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﻮ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
ta
t
shin
sh
waw
w
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för längta, åtrå består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ـﺸـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ (här som ـﻮ ) och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺸَﻮَّﻕَ och uttalas tashawwaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av längta, åtrå

dåtid
nutid
han
tashawwaqa
ﺗَﺸَﻮَّﻕَ
han - dåtid
yatashawwaqu
ﻳَﺘَﺸَﻮَّﻕُ
han - nutid
hon
tashawwaqat
ﺗَﺸَﻮَّﻗَﺖ
hon - dåtid
tatashawwaqu
ﺗَﺘَﺸَﻮَّﻕُ
hon - nutid
jag
tashawwaqtu
ﺗَﺸَﻮَّﻗﺖُ
jag - dåtid
'atashawwaqu
ﺃَﺗَﺸَﻮَّﻕُ
jag - nutid