Arabiska för kors

Saliib
ﺻَﻠِﻴﺐ
kors – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kors uttalas Saliib och skrivs ﺻَﻠِﻴﺐ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns kors i:

Sulbaan
ﺻُﻠﺒَﺎﻥ
kors – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet kors

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kors består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, lam som skrivs och uttalas l och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kors

Alla bokstäver i kors

ﺻَﻠِﻴﺐ
ﺻـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﺐ
 
ﺻـ
ـﻠـ
ـﻴـ
ـﺐ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
Sad
S
lam
l
ya
y
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för kors består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻَﻠِﻴﺐ och uttalas Saliib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kors

fa3iil blir Saliib

Vi har sett att det arabiska ordet för kors skrivs ﺻَﻠِﻴﺐ och uttalas Saliib. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är S, l och b, blir ordet Saliib.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kors