Böjningsformer av verbet 'att göra affärer, handla'


nutid
dåtid
subjunktiv
jussiv
jag
'atabaDDa3u
أَتَبَضَّعُ
jag - nutid
tabaDDa3tu
تَبَضَّعتُ
jag - dåtid
'atabaDDa3
أَتَبَضَّع
jag - subjunktiv
'atabaDDa3
أَتَبَضَّع
jag - jussiv
du (m)
tatabaDDa3u
تَتَبَضَّعُ
du (m) - nutid
tabaDDa3ta
تَبَضَّعتَ
du (m) - dåtid
tatabaDDa3
تَتَبَضَّع
du (m) - subjunktiv
tatabaDDa3
تَتَبَضَّع
du (m) - jussiv
du (f)
tatabaDDa3iina
تَتَبَضَّعِينَ
du (f) - nutid
tabaDDa3ti
تَبَضَّعتِ
du (f) - dåtid
tatabaDDa3ii
تَتَبَضَّعِي
du (f) - subjunktiv
tatabaDDa3ii
تَتَبَضَّعِي
du (f) - jussiv
han
yatabaDDa3u
يَتَبَضَّعُ
han - nutid
tabaDDa3a
تَبَضَّعَ
han - dåtid
yatabaDDa3
يَتَبَضَّع
han - subjunktiv
yatabaDDa3
يَتَبَضَّع
han - jussiv
hon
tatabaDDa3u
تَتَبَضَّعُ
hon - nutid
tabaDDa3at
تَبَضَّعَت
hon - dåtid
tatabaDDa3
تَتَبَضَّع
hon - subjunktiv
tatabaDDa3
تَتَبَضَّع
hon - jussiv
vi
natabaDDa3u
نَتَبَضَّعُ
vi - nutid
tabaDDa3naa
تَبَضَّعنَا
vi - dåtid
natabaDDa3
نَتَبَضَّع
vi - subjunktiv
natabaDDa3
نَتَبَضَّع
vi - jussiv
ni (m)
tatabaDDa3uuna
تَتَبَضَّعُونَ
ni (m) - nutid
tabaDDa3tum
تَبَضَّعتُم
ni (m) - dåtid
tatabaDDa3uu
تَتَبَضَّعُوا
ni (m) - subjunktiv
tatabaDDa3uu
تَتَبَضَّعُوا
ni (m) - jussiv
ni (f)
tatabaDDa3na
تَتَبَضَّعنَ
ni (f) - nutid
tabaDDa3tunna
تَبَضَّعتُنَّ
ni (f) - dåtid
tatabaDDa3na
تَتَبَضَّعنَ
ni (f) - subjunktiv
tatabaDDa3na
تَتَبَضَّعنَ
ni (f) - jussiv
de (m)
yatabaDDa3uuna
يَتَبَضَّعُونَ
de (m) - nutid
tabaDDa3uu
تَبَضَّعُوا
de (m) - dåtid
yatabaDDa3uu
يَتَبَضَّعُوا
de (m) - subjunktiv
yatabaDDa3uu
يَتَبَضَّعُوا
de (m) - jussiv
de (f)
yatabaDDa3na
يَتَبَضَّعنَ
de (f) - nutid
tabaDDa3na
تَبَضَّعنَ
de (f) - dåtid
yatabaDDa3na
يَتَبَضَّعنَ
de (f) - subjunktiv
yatabaDDa3na
يَتَبَضَّعنَ
de (f) - jussiv
ni två
tatabaDDa3aani
تَتَبَضَّعَانِ
ni två - nutid
tabaDDa3tumaa
تَبَضَّعتُمَا
ni två - dåtid
tatabaDDa3aa
تَتَبَضَّعَا
ni två - subjunktiv
tatabaDDa3aa
تَتَبَضَّعَا
ni två - jussiv
de två (m)
yatabaDDa3aani
يَتَبَضَّعَانِ
de två (m) - nutid
tabaDDa3aa
تَبَضَّعَا
de två (m) - dåtid
yatabaDDa3aa
يَتَبَضَّعَا
de två (m) - subjunktiv
yatabaDDa3aa
يَتَبَضَّعَا
de två (m) - jussiv
de två (f)
tatabaDDa3aani
تَتَبَضَّعَانِ
de två (f) - nutid
tabaDDa3ataa
تَبَضَّعَتَا
de två (f) - dåtid
tatabaDDa3aa
تَتَبَضَّعَا
de två (f) - subjunktiv
tatabaDDa3aa
تَتَبَضَّعَا
de två (f) - jussiv

Verb i dåtid böjs genom att slutet ändras.

Verb i nutid böjs genom att både början och slutet av ordet ändras.

Den vanligaste nutidsformen är imperfekt indikativ, den kallas jag bara nutid i tabellen ovan.

Subjunktiv (som även kallas imperfekt subjunkiv) används efter subjunktivpartiklarna att och kommer inte att.

Jussiv (som även kallas imperfekt jussiv) används bland annat efter partikeln lam för att negera dåtid.

Imperativ används vid uppmaningar.