Arabiska för göra affärer, handla

tabaDDa3a
ﺗَﺒَﻀَّﻊَ
göra affärer, handla – dåtid han
yatabaDDa3u
ﻳَﺘَﺒَﻀَّﻊُ
göra affärer, handla – nutid han

Det arabiska verbet för att göra affärer, handla skrivs ﺗَﺒَﻀَّﻊَ och uttalas tabaDDa3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺒَﻀَّﻊُ och uttalas yatabaDDa3u. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet göra affärer, handla består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, Dad som skrivs och uttalas D och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med göra affärer, handla

Alla bokstäver i göra affärer, handla

ﺗَﺒَﻀَّﻊَ
ﺗـ
ـﺒـ
ـﻀـ
ـﻊ
 
ﺗـ
ـﺒـ
ـﻀـ
ـﻊ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
ta
t
beh
b
Dad
D
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för göra affärer, handla består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻊ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺒَﻀَّﻊَ och uttalas tabaDDa3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för göra affärer, handla

tafa33ala blir tabaDDa3a

Vi har sett att det arabiska ordet för göra affärer, handla skrivs ﺗَﺒَﻀَّﻊَ och uttalas tabaDDa3a. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är b, D och 3, blir ordet tabaDDa3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som göra affärer, handla

Böjningsformer av göra affärer, handla

dåtid
nutid
han
tabaDDa3a
ﺗَﺒَﻀَّﻊَ
han - dåtid
yatabaDDa3u
ﻳَﺘَﺒَﻀَّﻊُ
han - nutid
hon
tabaDDa3at
ﺗَﺒَﻀَّﻌَﺖ
hon - dåtid
tatabaDDa3u
ﺗَﺘَﺒَﻀَّﻊُ
hon - nutid
jag
tabaDDa3tu
ﺗَﺒَﻀَّﻌﺖُ
jag - dåtid
'atabaDDa3u
ﺃَﺗَﺒَﻀَّﻊُ
jag - nutid