Arabiska för tvivla

irtaaba
ﺍِﺭﺗَﺎﺏَ
tvivla – dåtid han
yartaabu
ﻳَﺮﺗَﺎﺏُ
tvivla – nutid han

Det arabiska verbet för att tvivla skrivs ﺍِﺭﺗَﺎﺏَ och uttalas irtaaba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺮﺗَﺎﺏُ och uttalas yartaabu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tvivla består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs och uttalas r, ya som skrivs och uttalas y och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tvivla

Alla bokstäver i tvivla

ﺍِﺭﺗَﺎﺏَ
ﺗـ
ـﺎ
 
ﺗـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ـﺮ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
alef
ra
r
ta
t
alef
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för tvivla består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺭﺗَﺎﺏَ och uttalas irtaaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av tvivla

dåtid
nutid
han
irtaaba
ﺍِﺭﺗَﺎﺏَ
han - dåtid
yartaabu
ﻳَﺮﺗَﺎﺏُ
han - nutid
hon
irtaabat
ﺍِﺭﺗَﺎﺑَﺖ
hon - dåtid
tartaabu
ﺗَﺮﺗَﺎﺏُ
hon - nutid
jag
irtabtu
ﺍِﺭﺗَﺒﺖُ
jag - dåtid
'artaabu
ﺃَﺭﺗَﺎﺏُ
jag - nutid