Arabiska för behöva

iHtaaja
ﺍِﺣﺘَﺎﺝَ
behöva – dåtid han
yaHtaaju
ﻳَﺤﺘَﺎﺝُ
behöva – nutid han

Det arabiska verbet för att behöva skrivs ﺍِﺣﺘَﺎﺝَ och uttalas iHtaaja i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺤﺘَﺎﺝُ och uttalas yaHtaaju. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet behöva

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet behöva består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, waw som skrivs och uttalas w och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med behöva

Alla bokstäver i behöva

ﺍِﺣﺘَﺎﺝَ
ﺣـ
ـﺘـ
ـﺎ
 
ﺣـ
ـﺘـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺎ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
alef
Ha
H
ta
t
alef
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för behöva består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven jim som skrivs ﺝ och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺣﺘَﺎﺝَ och uttalas iHtaaja.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av behöva

dåtid
nutid
han
iHtaaja
ﺍِﺣﺘَﺎﺝَ
han - dåtid
yaHtaaju
ﻳَﺤﺘَﺎﺝُ
han - nutid
hon
iHtaajat
ﺍِﺣﺘَﺎﺟَﺖ
hon - dåtid
taHtaaju
ﺗَﺤﺘَﺎﺝُ
hon - nutid
jag
iHtajtu
ﺍِﺣﺘَﺠﺖُ
jag - dåtid
'aHtaaju
ﺃَﺣﺘَﺎﺝُ
jag - nutid