Arabiska för inkomplett, mindre, minus

naaqiS
ﻧَﺎﻗِﺺ
inkomplett, mindre, minus – maskulinum singular

Det arabiska ordet för inkomplett, mindre, minus uttalas naaqiS och skrivs ﻧَﺎﻗِﺺ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns inkomplett, mindre, minus i:

naaqiSa
ﻧَﺎﻗِﺼَﺔ
inkomplett, mindre, minus – femininum singular
naaqiSaat
ﻧَﺎﻗِﺼَﺎﺕ
inkomplett, mindre, minus – femininum plural
nuqqaS
ﻧُﻘَّﺺ
inkomplett, mindre, minus – maskulinum plural
Kategori: matematik
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet inkomplett, mindre, minus

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet inkomplett, mindre, minus består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, qaf som skrivs och uttalas q och Sad som skrivs och uttalas S. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med inkomplett, mindre, minus

Alla bokstäver i inkomplett, mindre, minus

ﻧَﺎﻗِﺺ
ﻧـ
ـﺎ
ﻗـ
ـﺺ
 
ﻧـ
ـﺎ
ﻗـ
ـﺺ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
 
nun
n
alef
qaf
q
Sad
S
 
 
Det arabiska ordet för inkomplett, mindre, minus består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ـﺺ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﺎﻗِﺺ och uttalas naaqiS.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för inkomplett, mindre, minus

faa3il blir naaqiS

Vi har sett att det arabiska ordet för inkomplett, mindre, minus skrivs ﻧَﺎﻗِﺺ och uttalas naaqiS. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är n, q och S, blir ordet naaqiS.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som inkomplett, mindre, minus