Arabiska för köpa

ibtaa3a
ﺍِﺑﺘَﺎﻉَ
köpa – dåtid han
yabtaa3u
ﻳَﺒﺘَﺎﻉُ
köpa – nutid han

Det arabiska verbet för att köpa skrivs ﺍِﺑﺘَﺎﻉَ och uttalas ibtaa3a i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺒﺘَﺎﻉُ och uttalas yabtaa3u. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet köpa består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, ya som skrivs och uttalas y och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med köpa

Alla bokstäver i köpa

ﺍِﺑﺘَﺎﻉَ
ﺑـ
ـﺘـ
ـﺎ
 
ﺑـ
ـﺘـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
alef
beh
b
ta
t
alef
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för köpa består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺑﺘَﺎﻉَ och uttalas ibtaa3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av köpa

dåtid
nutid
han
ibtaa3a
ﺍِﺑﺘَﺎﻉَ
han - dåtid
yabtaa3u
ﻳَﺒﺘَﺎﻉُ
han - nutid
hon
ibtaa3at
ﺍِﺑﺘَﺎﻋَﺖ
hon - dåtid
tabtaa3u
ﺗَﺒﺘَﺎﻉُ
hon - nutid
jag
ibta3tu
ﺍِﺑﺘَﻌﺖُ
jag - dåtid
'abtaa3u
ﺃَﺑﺘَﺎﻉُ
jag - nutid