Arabiska för vara korrekt

istaqaama
ﺍِﺳﺘَﻘَﺎﻡَ
vara korrekt – dåtid han
yastaqiimu
ﻳَﺴﺘَﻘِﻴﻢُ
vara korrekt – nutid han

Det arabiska verbet för att vara korrekt skrivs ﺍِﺳﺘَﻘَﺎﻡَ och uttalas istaqaama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﺘَﻘِﻴﻢُ och uttalas yastaqiimu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara korrekt består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs ﻕ och uttalas q, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara korrekt

Alla bokstäver i vara korrekt

ﺍِﺳﺘَﻘَﺎﻡَ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻘـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻘـ
ـﺎ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
alef
sin
s
ta
t
qaf
q
alef
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för vara korrekt består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘَﻘَﺎﻡَ och uttalas istaqaama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av vara korrekt

dåtid
nutid
han
istaqaama
ﺍِﺳﺘَﻘَﺎﻡَ
han - dåtid
yastaqiimu
ﻳَﺴﺘَﻘِﻴﻢُ
han - nutid
hon
istaqaamat
ﺍِﺳﺘَﻘَﺎﻣَﺖ
hon - dåtid
tastaqiimu
ﺗَﺴﺘَﻘِﻴﻢُ
hon - nutid
jag
istaqamtu
ﺍِﺳﺘَﻘَﻤﺖُ
jag - dåtid
'astaqiimu
ﺃَﺳﺘَﻘِﻴﻢُ
jag - nutid