Arabiska för bry sig om, intressera sig för

ihtamma
ﺍِﻫﺘَﻢَّ
bry sig om, intressera sig för – dåtid han
yahtammu
ﻳَﻬﺘَﻢُّ
bry sig om, intressera sig för – nutid han

Det arabiska verbet för att bry sig om, intressera sig för skrivs ﺍِﻫﺘَﻢَّ och uttalas ihtamma i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻬﺘَﻢُّ och uttalas yahtammu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet bry sig om, intressera sig för

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bry sig om, intressera sig för består av de arabiska bokstäverna ha som skrivs och uttalas h, mim som skrivs och uttalas m och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bry sig om, intressera sig för

Alla bokstäver i bry sig om, intressera sig för

ﺍِﻫﺘَﻢَّ
ﻫـ
ـﺘـ
ـﻢ
 
ﻫـ
ـﺘـ
ـﻢ
 
ـﺎ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
alef
ha
h
ta
t
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för bry sig om, intressera sig för består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ﻫـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﻫﺘَﻢَّ och uttalas ihtamma.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av bry sig om, intressera sig för

dåtid
nutid
han
ihtamma
ﺍِﻫﺘَﻢَّ
han - dåtid
yahtammu
ﻳَﻬﺘَﻢُّ
han - nutid
hon
ihtammat
ﺍِﻫﺘَﻤَّﺖ
hon - dåtid
tahtammu
ﺗَﻬﺘَﻢُّ
hon - nutid
jag
ihtammtu
ﺍِﻫﺘَﻤّﺖُ
jag - dåtid
'ahtammu
ﺃَﻫﺘَﻢُّ
jag - nutid