Arabiska för titta ut, vara riktad mot

'aTalla
ﺃَﻃَﻞَّ
titta ut, vara riktad mot – dåtid han
yuTillu
ﻳُﻄِﻞُّ
titta ut, vara riktad mot – nutid han

Det arabiska verbet för att titta ut, vara riktad mot skrivs ﺃَﻃَﻞَّ och uttalas 'aTalla i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻄِﻞُّ och uttalas yuTillu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet titta ut, vara riktad mot består av de arabiska bokstäverna Ta som skrivs och uttalas T, lam som skrivs och uttalas l och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med titta ut, vara riktad mot

Alla bokstäver i titta ut, vara riktad mot

ﺃَﻃَﻞَّ
ﻃـ
ـﻞ
 
ﻃـ
ـﻞ
 
ـﺄ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
alif hamza
'
Ta
T
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för titta ut, vara riktad mot består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﻃَﻞَّ och uttalas 'aTalla.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av titta ut, vara riktad mot

dåtid
nutid
han
'aTalla
ﺃَﻃَﻞَّ
han - dåtid
yuTillu
ﻳُﻄِﻞُّ
han - nutid
hon
'aTallat
ﺃَﻃَﻠَّﺖ
hon - dåtid
tuTillu
ﺗُﻄِﻞُّ
hon - nutid
jag
'aTlaltu
ﺃَﻃﻠَﻠﺖُ
jag - dåtid
'uTillu
ﺃُﻃِﻞُّ
jag - nutid