Arabiska för rodd

tajdiif
ﺗَﺠﺪِﻳﻒ
rodd – maskulinum singular

Det arabiska ordet för rodd uttalas tajdiif och skrivs ﺗَﺠﺪِﻳﻒ.

Kategori: sport
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet rodd består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, dal som skrivs och uttalas d och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med rodd

Alla bokstäver i rodd

ﺗَﺠﺪِﻳﻒ
ﺗـ
ـﺠـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻒ
 
ﺗـ
ـﺠـ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻒ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺪ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
ta
t
jim
j
dal
d
ya
y
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för rodd består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﺠﺪِﻳﻒ och uttalas tajdiif.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för rodd

taf3iil blir tajdiif

Vi har sett att det arabiska ordet för rodd skrivs ﺗَﺠﺪِﻳﻒ och uttalas tajdiif. Ordet följer mönstret verbalnomen form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen taf3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är taf3iil och ordets rotbokstäver är j, d och f, blir ordet tajdiif.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som rodd