Arabiska för skärm

shaasha
ﺷَﺎﺷَﺔ
skärm – femininum singular

Det arabiska ordet för skärm uttalas shaasha och skrivs ﺷَﺎﺷَﺔ.

Om ljudfilerna
Kategori: teknik
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet skärm

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skärm består av de arabiska bokstäverna shin som skrivs och uttalas sh, waw som skrivs och uttalas w och shin som skrivs och uttalas sh. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skärm

Alla bokstäver i skärm

ﺷَﺎﺷَﺔ
ﺷـ
ـﺎ
ﺷـ
ـﺔ
 
ﺷـ
ـﺎ
ﺷـ
ـﺔ
 
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺎ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺔ
 
shin
sh
alef
shin
sh
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för skärm består av: Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas och är en del av ordets rot. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺷَﺎﺷَﺔ och uttalas shaasha.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver