Böjningsformer av verbet 'att fortsätta'


nutid
dåtid
subjunktiv
jussiv
jag
'astamirru
أَستَمِرُّ
jag - nutid
'istamarrtu
إِستَمَرّتُ
jag - dåtid
'astamarir
أَستَمَرِر
jag - subjunktiv
'astamarir
أَستَمَرِر
jag - jussiv
du (m)
tastamirru
تَستَمِرُّ
du (m) - nutid
'istamarrta
إِستَمَرّتَ
du (m) - dåtid
tastamarir
تَستَمَرِر
du (m) - subjunktiv
tastamarir
تَستَمَرِر
du (m) - jussiv
du (f)
tastamirriina
تَستَمِرِّينَ
du (f) - nutid
'istamarrti
إِستَمَرّتِ
du (f) - dåtid
tastamaririi
تَستَمَرِرِي
du (f) - subjunktiv
tastamaririi
تَستَمَرِرِي
du (f) - jussiv
han
yastamirru
يَستَمِرُّ
han - nutid
'istamarra
إِستَمَرَّ
han - dåtid
yastamarir
يَستَمَرِر
han - subjunktiv
yastamarir
يَستَمَرِر
han - jussiv
hon
tastamirru
تَستَمِرُّ
hon - nutid
'istamarrat
إِستَمَرَّت
hon - dåtid
tastamarir
تَستَمَرِر
hon - subjunktiv
tastamarir
تَستَمَرِر
hon - jussiv
vi
nastamirru
نَستَمِرُّ
vi - nutid
'istamarrnaa
إِستَمَرّنَا
vi - dåtid
nastamarir
نَستَمَرِر
vi - subjunktiv
nastamarir
نَستَمَرِر
vi - jussiv
ni (m)
tastamirruuna
تَستَمِرُّونَ
ni (m) - nutid
'istamarrtum
إِستَمَرّتُم
ni (m) - dåtid
tastamariruu
تَستَمَرِرُوا
ni (m) - subjunktiv
tastamariruu
تَستَمَرِرُوا
ni (m) - jussiv
ni (f)
tastamirrna
تَستَمِرّنَ
ni (f) - nutid
'istamarrtunna
إِستَمَرّتُنَّ
ni (f) - dåtid
tastamarirna
تَستَمَرِرنَ
ni (f) - subjunktiv
tastamarirna
تَستَمَرِرنَ
ni (f) - jussiv
de (m)
yastamirruuna
يَستَمِرُّونَ
de (m) - nutid
'istamarruu
إِستَمَرُّوا
de (m) - dåtid
yastamariruu
يَستَمَرِرُوا
de (m) - subjunktiv
yastamariruu
يَستَمَرِرُوا
de (m) - jussiv
de (f)
yastamirrna
يَستَمِرّنَ
de (f) - nutid
'istamarrna
إِستَمَرّنَ
de (f) - dåtid
yastamarirna
يَستَمَرِرنَ
de (f) - subjunktiv
yastamarirna
يَستَمَرِرنَ
de (f) - jussiv
ni två
tastamirraani
تَستَمِرَّانِ
ni två - nutid
'istamarrtumaa
إِستَمَرّتُمَا
ni två - dåtid
tastamariraa
تَستَمَرِرَا
ni två - subjunktiv
tastamariraa
تَستَمَرِرَا
ni två - jussiv
de två (m)
yastamirraani
يَستَمِرَّانِ
de två (m) - nutid
'istamarraa
إِستَمَرَّا
de två (m) - dåtid
yastamariraa
يَستَمَرِرَا
de två (m) - subjunktiv
yastamariraa
يَستَمَرِرَا
de två (m) - jussiv
de två (f)
tastamirraani
تَستَمِرَّانِ
de två (f) - nutid
'istamarrataa
إِستَمَرَّتَا
de två (f) - dåtid
tastamariraa
تَستَمَرِرَا
de två (f) - subjunktiv
tastamariraa
تَستَمَرِرَا
de två (f) - jussiv

Verb i dåtid böjs genom att slutet ändras.

Verb i nutid böjs genom att både början och slutet av ordet ändras.

Den vanligaste nutidsformen är imperfekt indikativ, den kallas jag bara nutid i tabellen ovan.

Subjunktiv (som även kallas imperfekt subjunkiv) används efter subjunktivpartiklarna att och kommer inte att.

Jussiv (som även kallas imperfekt jussiv) används bland annat efter partikeln lam för att negera dåtid.

Imperativ används vid uppmaningar.