Arabiska för fortsätta

istamarra
ﺍِﺳﺘَﻤَﺮَّ
fortsätta – dåtid han
yastamirru
ﻳَﺴﺘَﻤِﺮُّ
fortsätta – nutid han

Det arabiska verbet för att fortsätta skrivs ﺍِﺳﺘَﻤَﺮَّ och uttalas istamarra i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﺘَﻤِﺮُّ och uttalas yastamirru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet fortsätta

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fortsätta består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, ra som skrivs och uttalas r och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fortsätta

Alla bokstäver i fortsätta

ﺍِﺳﺘَﻤَﺮَّ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﻤـ
ـﺮ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺮ
 
alef
sin
s
ta
t
mim
m
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för fortsätta består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘَﻤَﺮَّ och uttalas istamarra.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av fortsätta

dåtid
nutid
han
istamarra
ﺍِﺳﺘَﻤَﺮَّ
han - dåtid
yastamirru
ﻳَﺴﺘَﻤِﺮُّ
han - nutid
hon
istamarrat
ﺍِﺳﺘَﻤَﺮَّﺕ
hon - dåtid
tastamirru
ﺗَﺴﺘَﻤِﺮُّ
hon - nutid
jag
istamarrtu
ﺍِﺳﺘَﻤَﺮّﺕُ
jag - dåtid
'astamirru
ﺃَﺳﺘَﻤِﺮُّ
jag - nutid