Arabiska för återta

istaradda
ﺍِﺳﺘَﺮَﺩَّ
återta – dåtid han
yastariddu
ﻳَﺴﺘَﺮِﺩُّ
återta – nutid han

Det arabiska verbet för att återta skrivs ﺍِﺳﺘَﺮَﺩَّ och uttalas istaradda i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﺘَﺮِﺩُّ och uttalas yastariddu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet återta består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs ﺭ och uttalas r, dal som skrivs ﺩ och uttalas d och dal som skrivs ﺩ och uttalas d. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med återta

Alla bokstäver i återta

ﺍِﺳﺘَﺮَﺩَّ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺮ
ـﺪ
 
alef
sin
s
ta
t
ra
r
dal
d
 
 
Det arabiska ordet för återta består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘَﺮَﺩَّ och uttalas istaradda.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av återta

dåtid
nutid
han
istaradda
ﺍِﺳﺘَﺮَﺩَّ
han - dåtid
yastariddu
ﻳَﺴﺘَﺮِﺩُّ
han - nutid
hon
istaraddat
ﺍِﺳﺘَﺮَﺩَّﺕ
hon - dåtid
tastariddu
ﺗَﺴﺘَﺮِﺩُّ
hon - nutid
jag
istaraddtu
ﺍِﺳﺘَﺮَﺩّﺕُ
jag - dåtid
'astariddu
ﺃَﺳﺘَﺮِﺩُّ
jag - nutid