Böjningsformer av verbet 'att förbereda sig'


nutid
dåtid
subjunktiv
jussiv
jag
'asta3iddu
أَستَعِدُّ
jag - nutid
'ista3addtu
إِستَعَدّتُ
jag - dåtid
'asta3adid
أَستَعَدِد
jag - subjunktiv
'asta3adid
أَستَعَدِد
jag - jussiv
du (m)
tasta3iddu
تَستَعِدُّ
du (m) - nutid
'ista3addta
إِستَعَدّتَ
du (m) - dåtid
tasta3adid
تَستَعَدِد
du (m) - subjunktiv
tasta3adid
تَستَعَدِد
du (m) - jussiv
du (f)
tasta3iddiina
تَستَعِدِّينَ
du (f) - nutid
'ista3addti
إِستَعَدّتِ
du (f) - dåtid
tasta3adidii
تَستَعَدِدِي
du (f) - subjunktiv
tasta3adidii
تَستَعَدِدِي
du (f) - jussiv
han
yasta3iddu
يَستَعِدُّ
han - nutid
'ista3adda
إِستَعَدَّ
han - dåtid
yasta3adid
يَستَعَدِد
han - subjunktiv
yasta3adid
يَستَعَدِد
han - jussiv
hon
tasta3iddu
تَستَعِدُّ
hon - nutid
'ista3addat
إِستَعَدَّت
hon - dåtid
tasta3adid
تَستَعَدِد
hon - subjunktiv
tasta3adid
تَستَعَدِد
hon - jussiv
vi
nasta3iddu
نَستَعِدُّ
vi - nutid
'ista3addnaa
إِستَعَدّنَا
vi - dåtid
nasta3adid
نَستَعَدِد
vi - subjunktiv
nasta3adid
نَستَعَدِد
vi - jussiv
ni (m)
tasta3idduuna
تَستَعِدُّونَ
ni (m) - nutid
'ista3addtum
إِستَعَدّتُم
ni (m) - dåtid
tasta3adiduu
تَستَعَدِدُوا
ni (m) - subjunktiv
tasta3adiduu
تَستَعَدِدُوا
ni (m) - jussiv
ni (f)
tasta3iddna
تَستَعِدّنَ
ni (f) - nutid
'ista3addtunna
إِستَعَدّتُنَّ
ni (f) - dåtid
tasta3adidna
تَستَعَدِدنَ
ni (f) - subjunktiv
tasta3adidna
تَستَعَدِدنَ
ni (f) - jussiv
de (m)
yasta3idduuna
يَستَعِدُّونَ
de (m) - nutid
'ista3adduu
إِستَعَدُّوا
de (m) - dåtid
yasta3adiduu
يَستَعَدِدُوا
de (m) - subjunktiv
yasta3adiduu
يَستَعَدِدُوا
de (m) - jussiv
de (f)
yasta3iddna
يَستَعِدّنَ
de (f) - nutid
'ista3addna
إِستَعَدّنَ
de (f) - dåtid
yasta3adidna
يَستَعَدِدنَ
de (f) - subjunktiv
yasta3adidna
يَستَعَدِدنَ
de (f) - jussiv
ni två
tasta3iddaani
تَستَعِدَّانِ
ni två - nutid
'ista3addtumaa
إِستَعَدّتُمَا
ni två - dåtid
tasta3adidaa
تَستَعَدِدَا
ni två - subjunktiv
tasta3adidaa
تَستَعَدِدَا
ni två - jussiv
de två (m)
yasta3iddaani
يَستَعِدَّانِ
de två (m) - nutid
'ista3addaa
إِستَعَدَّا
de två (m) - dåtid
yasta3adidaa
يَستَعَدِدَا
de två (m) - subjunktiv
yasta3adidaa
يَستَعَدِدَا
de två (m) - jussiv
de två (f)
tasta3iddaani
تَستَعِدَّانِ
de två (f) - nutid
'ista3addataa
إِستَعَدَّتَا
de två (f) - dåtid
tasta3adidaa
تَستَعَدِدَا
de två (f) - subjunktiv
tasta3adidaa
تَستَعَدِدَا
de två (f) - jussiv

Verb i dåtid böjs genom att slutet ändras.

Verb i nutid böjs genom att både början och slutet av ordet ändras.

Den vanligaste nutidsformen är imperfekt indikativ, den kallas jag bara nutid i tabellen ovan.

Subjunktiv (som även kallas imperfekt subjunkiv) används efter subjunktivpartiklarna att och kommer inte att.

Jussiv (som även kallas imperfekt jussiv) används bland annat efter partikeln lam för att negera dåtid.

Imperativ används vid uppmaningar.