Arabiska för bada

istaHamma
ﺍِﺳﺘَﺤَﻢَّ
bada – dåtid han
yastaHimmu
ﻳَﺴﺘَﺤِﻢُّ
bada – nutid han

Det arabiska verbet för att bada skrivs ﺍِﺳﺘَﺤَﻢَّ och uttalas istaHamma i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﺘَﺤِﻢُّ och uttalas yastaHimmu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bada består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, mim som skrivs och uttalas m och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bada

Alla bokstäver i bada

ﺍِﺳﺘَﺤَﻢَّ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺤـ
ـﻢ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺤـ
ـﻢ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
alef
sin
s
ta
t
Ha
H
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för bada består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘَﺤَﻢَّ och uttalas istaHamma.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av bada

dåtid
nutid
han
istaHamma
ﺍِﺳﺘَﺤَﻢَّ
han - dåtid
yastaHimmu
ﻳَﺴﺘَﺤِﻢُّ
han - nutid
hon
istaHammat
ﺍِﺳﺘَﺤَﻤَّﺖ
hon - dåtid
tastaHimmu
ﺗَﺴﺘَﺤِﻢُّ
hon - nutid
jag
istaHammtu
ﺍِﺳﺘَﺤَﻤّﺖُ
jag - dåtid
'astaHimmu
ﺃَﺳﺘَﺤِﻢُّ
jag - nutid