Böjningsformer av verbet 'att befalla, döma'


nutid
dåtid
subjunktiv
jussiv
jag
'aHkumu
أَحكُمُ
jag - nutid
Hakamtu
حَكَمتُ
jag - dåtid
'aHkuma
أَحكُمَ
jag - subjunktiv
'aHkum
أَحكُم
jag - jussiv
du (m)
taHkumu
تَحكُمُ
du (m) - nutid
Hakamta
حَكَمتَ
du (m) - dåtid
taHkuma
تَحكُمَ
du (m) - subjunktiv
taHkum
تَحكُم
du (m) - jussiv
du (f)
taHkumiina
تَحكُمِينَ
du (f) - nutid
Hakamti
حَكَمتِ
du (f) - dåtid
taHkumii
تَحكُمِي
du (f) - subjunktiv
taHkumii
تَحكُمِي
du (f) - jussiv
han
yaHkumu
يَحكُمُ
han - nutid
Hakama
حَكَمَ
han - dåtid
yaHkuma
يَحكُمَ
han - subjunktiv
yaHkum
يَحكُم
han - jussiv
hon
taHkumu
تَحكُمُ
hon - nutid
Hakamat
حَكَمَت
hon - dåtid
taHkuma
تَحكُمَ
hon - subjunktiv
taHkum
تَحكُم
hon - jussiv
vi
naHkumu
نَحكُمُ
vi - nutid
Hakamnaa
حَكَمنَا
vi - dåtid
naHkuma
نَحكُمَ
vi - subjunktiv
naHkum
نَحكُم
vi - jussiv
ni (m)
taHkumuuna
تَحكُمُونَ
ni (m) - nutid
Hakamtum
حَكَمتُم
ni (m) - dåtid
taHkumuu
تَحكُمُوا
ni (m) - subjunktiv
taHkumuu
تَحكُمُوا
ni (m) - jussiv
ni (f)
taHkumna
تَحكُمنَ
ni (f) - nutid
Hakamtunna
حَكَمتُنَّ
ni (f) - dåtid
taHkumna
تَحكُمنَ
ni (f) - subjunktiv
taHkumna
تَحكُمنَ
ni (f) - jussiv
de (m)
yaHkumuuna
يَحكُمُونَ
de (m) - nutid
Hakamuu
حَكَمُوا
de (m) - dåtid
yaHkumuu
يَحكُمُوا
de (m) - subjunktiv
yaHkumuu
يَحكُمُوا
de (m) - jussiv
de (f)
yaHkumna
يَحكُمنَ
de (f) - nutid
Hakamna
حَكَمنَ
de (f) - dåtid
yaHkumna
يَحكُمنَ
de (f) - subjunktiv
yaHkumna
يَحكُمنَ
de (f) - jussiv
ni två
taHkumaani
تَحكُمَانِ
ni två - nutid
Hakamtumaa
حَكَمتُمَا
ni två - dåtid
taHkumaa
تَحكُمَا
ni två - subjunktiv
taHkumaa
تَحكُمَا
ni två - jussiv
de två (m)
yaHkumaani
يَحكُمَانِ
de två (m) - nutid
Hakamaa
حَكَمَا
de två (m) - dåtid
yaHkumaa
يَحكُمَا
de två (m) - subjunktiv
yaHkumaa
يَحكُمَا
de två (m) - jussiv
de två (f)
taHkumaani
تَحكُمَانِ
de två (f) - nutid
Hakamataa
حَكَمَتَا
de två (f) - dåtid
taHkumaa
تَحكُمَا
de två (f) - subjunktiv
taHkumaa
تَحكُمَا
de två (f) - jussiv

Imperativ

du (m)
'uHkum
أُحكُم
du (m) - imperativ
du (f)
'uHkumii
أُحكُمِي
du (f) - imperativ
du (dual)
'uHkumaa
أُحكُمَا
du (dual) - imperativ
ni (m)
'uHkumuu
أُحكُمُوا
ni (m) - imperativ
ni (f)
'uHkumna
أُحكُمنَ
ni (f) - imperativ

Verb i dåtid böjs genom att slutet ändras.

Verb i nutid böjs genom att både början och slutet av ordet ändras.

Den vanligaste nutidsformen är imperfekt indikativ, den kallas jag bara nutid i tabellen ovan.

Subjunktiv (som även kallas imperfekt subjunkiv) används efter subjunktivpartiklarna att och kommer inte att.

Jussiv (som även kallas imperfekt jussiv) används bland annat efter partikeln lam för att negera dåtid.

Imperativ används vid uppmaningar.