Arabiska för hämta, tillkalla

istaHDara
ﺍِﺳﺘَﺤﻀَﺮَ
hämta, tillkalla – dåtid han
yastaHDiru
ﻳَﺴﺘَﺤﻀِﺮُ
hämta, tillkalla – nutid han

Det arabiska verbet för att hämta, tillkalla skrivs ﺍِﺳﺘَﺤﻀَﺮَ och uttalas istaHDara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺴﺘَﺤﻀِﺮُ och uttalas yastaHDiru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hämta, tillkalla består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, Dad som skrivs och uttalas D och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hämta, tillkalla

Alla bokstäver i hämta, tillkalla

ﺍِﺳﺘَﺤﻀَﺮَ
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺤـ
ـﻀـ
ـﺮ
 
ﺳـ
ـﺘـ
ـﺤـ
ـﻀـ
ـﺮ
 
ـﺎ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﺮ
 
alef
sin
s
ta
t
Ha
H
Dad
D
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för hämta, tillkalla består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﺳﺘَﺤﻀَﺮَ och uttalas istaHDara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hämta, tillkalla

istaf3ala blir istaHDara

Vi har sett att det arabiska ordet för hämta, tillkalla skrivs ﺍِﺳﺘَﺤﻀَﺮَ och uttalas istaHDara. Ordet följer mönstret verb form 10. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen istaf3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är istaf3ala och ordets rotbokstäver är H, D och r, blir ordet istaHDara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hämta, tillkalla

Böjningsformer av hämta, tillkalla

dåtid
nutid
han
istaHDara
ﺍِﺳﺘَﺤﻀَﺮَ
han - dåtid
yastaHDiru
ﻳَﺴﺘَﺤﻀِﺮُ
han - nutid
hon
istaHDarat
ﺍِﺳﺘَﺤﻀَﺮَﺕ
hon - dåtid
tastaHDiru
ﺗَﺴﺘَﺤﻀِﺮُ
hon - nutid
jag
istaHDartu
ﺍِﺳﺘَﺤﻀَﺮﺕُ
jag - dåtid
'astaHDiru
ﺃَﺳﺘَﺤﻀِﺮُ
jag - nutid