Arabiska för föra vidare, sprida nyheter

tanaaqala
ﺗَﻨَﺎﻗَﻞَ
föra vidare, sprida nyheter – dåtid han
yatanaaqalu
ﻳَﺘَﻨَﺎﻗَﻞُ
föra vidare, sprida nyheter – nutid han

Det arabiska verbet för att föra vidare, sprida nyheter skrivs ﺗَﻨَﺎﻗَﻞَ och uttalas tanaaqala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻨَﺎﻗَﻞُ och uttalas yatanaaqalu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet föra vidare, sprida nyheter består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, qaf som skrivs och uttalas q och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med föra vidare, sprida nyheter

Alla bokstäver i föra vidare, sprida nyheter

ﺗَﻨَﺎﻗَﻞَ
ﺗـ
ـﻨـ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﻨـ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ta
t
nun
n
alef
qaf
q
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för föra vidare, sprida nyheter består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻨَﺎﻗَﻞَ och uttalas tanaaqala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för föra vidare, sprida nyheter

tafaa3ala blir tanaaqala

Vi har sett att det arabiska ordet för föra vidare, sprida nyheter skrivs ﺗَﻨَﺎﻗَﻞَ och uttalas tanaaqala. Ordet följer mönstret verb form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafaa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafaa3ala och ordets rotbokstäver är n, q och l, blir ordet tanaaqala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som föra vidare, sprida nyheter

Böjningsformer av föra vidare, sprida nyheter

dåtid
nutid
han
tanaaqala
ﺗَﻨَﺎﻗَﻞَ
han - dåtid
yatanaaqalu
ﻳَﺘَﻨَﺎﻗَﻞُ
han - nutid
hon
tanaaqalat
ﺗَﻨَﺎﻗَﻠَﺖ
hon - dåtid
tatanaaqalu
ﺗَﺘَﻨَﺎﻗَﻞُ
hon - nutid
jag
tanaaqaltu
ﺗَﻨَﺎﻗَﻠﺖُ
jag - dåtid
'atanaaqalu
ﺃَﺗَﻨَﺎﻗَﻞُ
jag - nutid