Arabiska för visa upp

'aZhara
ﺃَﻇﻬَﺮَ
visa upp – dåtid han
yuZhiru
ﻳُﻈﻬِﺮُ
visa upp – nutid han

Det arabiska verbet för att visa upp skrivs ﺃَﻇﻬَﺮَ och uttalas 'aZhara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻈﻬِﺮُ och uttalas yuZhiru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet visa upp består av de arabiska bokstäverna Za som skrivs och uttalas Z, ha som skrivs och uttalas h och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med visa upp

Alla bokstäver i visa upp

ﺃَﻇﻬَﺮَ
ﻇـ
ـﻬـ
ـﺮ
 
ﻇـ
ـﻬـ
ـﺮ
 
ـﺄ
ﻇـ
ـﻈـ
ـﻆ
ﻫـ
ـﻬـ
ـﻪ
ـﺮ
 
alif hamza
'
Za
Z
ha
h
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för visa upp består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Za som skrivs ﻅ (här som ﻇـ ) och uttalas Z och är en del av ordets rot. Bokstaven ha som skrivs ﻩ (här som ـﻬـ ) och uttalas h och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﻇﻬَﺮَ och uttalas 'aZhara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för visa upp

'af3ala blir 'aZhara

Vi har sett att det arabiska ordet för visa upp skrivs ﺃَﻇﻬَﺮَ och uttalas 'aZhara. Ordet följer mönstret verb form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen 'af3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är 'af3ala och ordets rotbokstäver är Z, h och r, blir ordet 'aZhara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som visa upp

Böjningsformer av visa upp

dåtid
nutid
han
'aZhara
ﺃَﻇﻬَﺮَ
han - dåtid
yuZhiru
ﻳُﻈﻬِﺮُ
han - nutid
hon
'aZharat
ﺃَﻇﻬَﺮَﺕ
hon - dåtid
tuZhiru
ﺗُﻈﻬِﺮُ
hon - nutid
jag
'aZhartu
ﺃَﻇﻬَﺮﺕُ
jag - dåtid
'uZhiru
ﺃُﻇﻬِﺮُ
jag - nutid