Arabiska för ändra

ghayyara
ﻏَﻴَّﺮَ
ändra – dåtid han
yughayyiru
ﻳُﻐَﻴِّﺮُ
ändra – nutid han

Det arabiska verbet för att ändra skrivs ﻏَﻴَّﺮَ och uttalas ghayyara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻐَﻴِّﺮُ och uttalas yughayyiru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet ändra

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ändra består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs och uttalas gh, ya som skrivs och uttalas y och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ändra

Alla bokstäver i ändra

ﻏَﻴَّﺮَ
ﻏـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﻏـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
ghayn
gh
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för ändra består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻏَﻴَّﺮَ och uttalas ghayyara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av ändra

dåtid
nutid
han
ghayyara
ﻏَﻴَّﺮَ
han - dåtid
yughayyiru
ﻳُﻐَﻴِّﺮُ
han - nutid
hon
ghayyarat
ﻏَﻴَّﺮَﺕ
hon - dåtid
tughayyiru
ﺗُﻐَﻴِّﺮُ
hon - nutid
jag
ghayyartu
ﻏَﻴَّﺮﺕُ
jag - dåtid
'ughayyiru
ﺃُﻏَﻴِّﺮُ
jag - nutid