Arabiska för passera, ta examen

takharraja
ﺗَﺨَﺮَّﺝَ
passera, ta examen – dåtid han
yatakharraju
ﻳَﺘَﺨَﺮَّﺝُ
passera, ta examen – nutid han

Det arabiska verbet för att passera, ta examen skrivs ﺗَﺨَﺮَّﺝَ och uttalas takharraja i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺨَﺮَّﺝُ och uttalas yatakharraju. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet passera, ta examen består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, ra som skrivs och uttalas r och jim som skrivs och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med passera, ta examen

Alla bokstäver i passera, ta examen

ﺗَﺨَﺮَّﺝَ
ﺗـ
ـﺨـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺨـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
ta
t
kha
kh
ra
r
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för passera, ta examen består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺨَﺮَّﺝَ och uttalas takharraja.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av passera, ta examen

dåtid
nutid
han
takharraja
ﺗَﺨَﺮَّﺝَ
han - dåtid
yatakharraju
ﻳَﺘَﺨَﺮَّﺝُ
han - nutid
hon
takharrajat
ﺗَﺨَﺮَّﺟَﺖ
hon - dåtid
tatakharraju
ﺗَﺘَﺨَﺮَّﺝُ
hon - nutid
jag
takharrajtu
ﺗَﺨَﺮَّﺟﺖُ
jag - dåtid
'atakharraju
ﺃَﺗَﺨَﺮَّﺝُ
jag - nutid