Arabiska för ta ut

kharraja
ﺧَﺮَّﺝَ
ta ut – dåtid han
yukharriju
ﻳُﺨَﺮِّﺝُ
ta ut – nutid han

Det arabiska verbet för att ta ut skrivs ﺧَﺮَّﺝَ och uttalas kharraja i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺨَﺮِّﺝُ och uttalas yukharriju. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet ta ut består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs ﺥ och uttalas kh, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och jim som skrivs ﺝ och uttalas j. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med ta ut

Alla bokstäver i ta ut

ﺧَﺮَّﺝَ
ﺧـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﺮ
 
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺮ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
 
kha
kh
ra
r
jim
j
 
 
Det arabiska ordet för ta ut består av: Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ﺧـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺧَﺮَّﺝَ och uttalas kharraja.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av ta ut

dåtid
nutid
han
kharraja
ﺧَﺮَّﺝَ
han - dåtid
yukharriju
ﻳُﺨَﺮِّﺝُ
han - nutid
hon
kharrajat
ﺧَﺮَّﺟَﺖ
hon - dåtid
tukharriju
ﺗُﺨَﺮِّﺝُ
hon - nutid
jag
kharrajtu
ﺧَﺮَّﺟﺖُ
jag - dåtid
'ukharriju
ﺃُﺧَﺮِّﺝُ
jag - nutid