Arabiska för närma sig

iqtaraba
ﺍِﻗﺘَﺮَﺏَ
närma sig – dåtid han
yaqtaribu
ﻳَﻘﺘَﺮِﺏُ
närma sig – nutid han

Det arabiska verbet för att närma sig skrivs ﺍِﻗﺘَﺮَﺏَ och uttalas iqtaraba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻘﺘَﺮِﺏُ och uttalas yaqtaribu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet närma sig består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, ra som skrivs och uttalas r och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med närma sig

Alla bokstäver i närma sig

ﺍِﻗﺘَﺮَﺏَ
ﻗـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ﻗـ
ـﺘـ
ـﺮ
 
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ـﺮ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
alef
qaf
q
ta
t
ra
r
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för närma sig består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ـﺘـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﻗﺘَﺮَﺏَ och uttalas iqtaraba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för närma sig

ifta3ala blir iqtaraba

Vi har sett att det arabiska ordet för närma sig skrivs ﺍِﻗﺘَﺮَﺏَ och uttalas iqtaraba. Ordet följer mönstret verb form 8. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen ifta3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är ifta3ala och ordets rotbokstäver är q, r och b, blir ordet iqtaraba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som närma sig

Böjningsformer av närma sig

dåtid
nutid
han
iqtaraba
ﺍِﻗﺘَﺮَﺏَ
han - dåtid
yaqtaribu
ﻳَﻘﺘَﺮِﺏُ
han - nutid
hon
iqtarabat
ﺍِﻗﺘَﺮَﺑَﺖ
hon - dåtid
taqtaribu
ﺗَﻘﺘَﺮِﺏُ
hon - nutid
jag
iqtarabtu
ﺍِﻗﺘَﺮَﺑﺖُ
jag - dåtid
'aqtaribu
ﺃَﻗﺘَﺮِﺏُ
jag - nutid