Arabiska för förfall, nedgång

inHidaar
ﺍِﻧﺤِﺪَﺍﺭ
förfall, nedgång – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förfall, nedgång uttalas inHidaar och skrivs ﺍِﻧﺤِﺪَﺍﺭ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förfall, nedgång består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, dal som skrivs och uttalas d och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förfall, nedgång

Alla bokstäver i förfall, nedgång

ﺍِﻧﺤِﺪَﺍﺭ
ﻧـ
ـﺤـ
ـﺪ
 
ﻧـ
ـﺤـ
ـﺪ
 
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺪ
ـﺎ
ـﺮ
 
alef
nun
n
Ha
H
dal
d
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för förfall, nedgång består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺍِﻧﺤِﺪَﺍﺭ och uttalas inHidaar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förfall, nedgång

infi3aal blir inHidaar

Vi har sett att det arabiska ordet för förfall, nedgång skrivs ﺍِﻧﺤِﺪَﺍﺭ och uttalas inHidaar. Ordet följer mönstret verbalnomen form 7. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen infi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är infi3aal och ordets rotbokstäver är H, d och r, blir ordet inHidaar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förfall, nedgång