Arabiska för fallande, sjunkande

munHadir
ﻣُﻨﺤَﺪِﺭ
fallande, sjunkande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fallande, sjunkande uttalas munHadir och skrivs ﻣُﻨﺤَﺪِﺭ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fallande, sjunkande består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, dal som skrivs och uttalas d och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fallande, sjunkande

Alla bokstäver i fallande, sjunkande

ﻣُﻨﺤَﺪِﺭ
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺤـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻨـ
ـﺤـ
ـﺪ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺪ
ـﺮ
 
mim
m
nun
n
Ha
H
dal
d
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för fallande, sjunkande består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ (här som ـﺪ ) och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻨﺤَﺪِﺭ och uttalas munHadir.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fallande, sjunkande

munfa3il blir munHadir

Vi har sett att det arabiska ordet för fallande, sjunkande skrivs ﻣُﻨﺤَﺪِﺭ och uttalas munHadir. Ordet följer mönstret aktivt particip form 7. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen munfa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är munfa3il och ordets rotbokstäver är H, d och r, blir ordet munHadir.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fallande, sjunkande