Arabiska för omvändas, tippa över

inqalaba
ﺍِﻧﻘَﻠَﺐَ
omvändas, tippa över – dåtid han
yanqalibu
ﻳَﻨﻘَﻠِﺐُ
omvändas, tippa över – nutid han

Det arabiska verbet för att omvändas, tippa över skrivs ﺍِﻧﻘَﻠَﺐَ och uttalas inqalaba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻨﻘَﻠِﺐُ och uttalas yanqalibu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet omvändas, tippa över består av de arabiska bokstäverna qaf som skrivs och uttalas q, lam som skrivs och uttalas l och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med omvändas, tippa över

Alla bokstäver i omvändas, tippa över

ﺍِﻧﻘَﻠَﺐَ
ﻧـ
ـﻘـ
ـﻠـ
ـﺐ
 
ﻧـ
ـﻘـ
ـﻠـ
ـﺐ
 
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
alef
nun
n
qaf
q
lam
l
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för omvändas, tippa över består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﻧﻘَﻠَﺐَ och uttalas inqalaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för omvändas, tippa över

infa3ala blir inqalaba

Vi har sett att det arabiska ordet för omvändas, tippa över skrivs ﺍِﻧﻘَﻠَﺐَ och uttalas inqalaba. Ordet följer mönstret verb form 7. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen infa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är infa3ala och ordets rotbokstäver är q, l och b, blir ordet inqalaba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som omvändas, tippa över

Böjningsformer av omvändas, tippa över

dåtid
nutid
han
inqalaba
ﺍِﻧﻘَﻠَﺐَ
han - dåtid
yanqalibu
ﻳَﻨﻘَﻠِﺐُ
han - nutid
hon
inqalabat
ﺍِﻧﻘَﻠَﺒَﺖ
hon - dåtid
tanqalibu
ﺗَﻨﻘَﻠِﺐُ
hon - nutid
jag
inqalabtu
ﺍِﻧﻘَﻠَﺒﺖُ
jag - dåtid
'anqalibu
ﺃَﻧﻘَﻠِﺐُ
jag - nutid