Arabiska för hålla sällskap

SaaHaba
ﺻَﺎﺣَﺐَ
hålla sällskap – dåtid han
yuSaaHibu
ﻳُﺼَﺎﺣِﺐُ
hålla sällskap – nutid han

Det arabiska verbet för att hålla sällskap skrivs ﺻَﺎﺣَﺐَ och uttalas SaaHaba i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺼَﺎﺣِﺐُ och uttalas yuSaaHibu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hålla sällskap består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, Ha som skrivs och uttalas H och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hålla sällskap

Alla bokstäver i hålla sällskap

ﺻَﺎﺣَﺐَ
ﺻـ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺐ
 
ﺻـ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺐ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
Sad
S
alef
Ha
H
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för hålla sällskap består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺻَﺎﺣَﺐَ och uttalas SaaHaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hålla sällskap

faa3ala blir SaaHaba

Vi har sett att det arabiska ordet för hålla sällskap skrivs ﺻَﺎﺣَﺐَ och uttalas SaaHaba. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är S, H och b, blir ordet SaaHaba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hålla sällskap

Böjningsformer av hålla sällskap

dåtid
nutid
han
SaaHaba
ﺻَﺎﺣَﺐَ
han - dåtid
yuSaaHibu
ﻳُﺼَﺎﺣِﺐُ
han - nutid
hon
SaaHabat
ﺻَﺎﺣَﺒَﺖ
hon - dåtid
tuSaaHibu
ﺗُﺼَﺎﺣِﺐُ
hon - nutid
jag
SaaHabtu
ﺻَﺎﺣَﺒﺖُ
jag - dåtid
'uSaaHibu
ﺃُﺻَﺎﺣِﺐُ
jag - nutid