Arabiska för kämpa, strida

kaafaHa
ﻛَﺎﻓَﺢَ
kämpa, strida – dåtid han
yukaafiHu
ﻳُﻜَﺎﻓِﺢُ
kämpa, strida – nutid han

Det arabiska verbet för att kämpa, strida skrivs ﻛَﺎﻓَﺢَ och uttalas kaafaHa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻜَﺎﻓِﺢُ och uttalas yukaafiHu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet kämpa, strida

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kämpa, strida består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, fa som skrivs och uttalas f och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kämpa, strida

Alla bokstäver i kämpa, strida

ﻛَﺎﻓَﺢَ
ﻛـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﺢ
 
ﻛـ
ـﺎ
ﻓـ
ـﺢ
 
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺎ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
kaf
k
alef
fa
f
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för kämpa, strida består av: Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ﻛـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺢ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻛَﺎﻓَﺢَ och uttalas kaafaHa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kämpa, strida

faa3ala blir kaafaHa

Vi har sett att det arabiska ordet för kämpa, strida skrivs ﻛَﺎﻓَﺢَ och uttalas kaafaHa. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är k, f och H, blir ordet kaafaHa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kämpa, strida

Böjningsformer av kämpa, strida

dåtid
nutid
han
kaafaHa
ﻛَﺎﻓَﺢَ
han - dåtid
yukaafiHu
ﻳُﻜَﺎﻓِﺢُ
han - nutid
hon
kaafaHat
ﻛَﺎﻓَﺤَﺖ
hon - dåtid
tukaafiHu
ﺗُﻜَﺎﻓِﺢُ
hon - nutid
jag
kaafaHtu
ﻛَﺎﻓَﺤﺖُ
jag - dåtid
'ukaafiHu
ﺃُﻛَﺎﻓِﺢُ
jag - nutid