Arabiska för bli bra

Hasuna
ﺣَﺴُﻦَ
bli bra – dåtid han
yaHsunu
ﻳَﺤﺴُﻦُ
bli bra – nutid han

Det arabiska verbet för att bli bra skrivs ﺣَﺴُﻦَ och uttalas Hasuna i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺤﺴُﻦُ och uttalas yaHsunu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bli bra består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, sin som skrivs och uttalas s och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bli bra

Alla bokstäver i bli bra

ﺣَﺴُﻦَ
ﺣـ
ـﺴـ
ـﻦ
 
ﺣـ
ـﺴـ
ـﻦ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
Ha
H
sin
s
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för bli bra består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ـﺴـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺣَﺴُﻦَ och uttalas Hasuna.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bli bra

fa3ula blir Hasuna

Vi har sett att det arabiska ordet för bli bra skrivs ﺣَﺴُﻦَ och uttalas Hasuna. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ula där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ula och ordets rotbokstäver är H, s och n, blir ordet Hasuna.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bli bra

Böjningsformer av bli bra

dåtid
nutid
han
Hasuna
ﺣَﺴُﻦَ
han - dåtid
yaHsunu
ﻳَﺤﺴُﻦُ
han - nutid
hon
Hasunat
ﺣَﺴُﻨَﺖ
hon - dåtid
taHsunu
ﺗَﺤﺴُﻦُ
hon - nutid
jag
Hasuntu
ﺣَﺴُﻨﺖُ
jag - dåtid
'aHsunu
ﺃَﺣﺴُﻦُ
jag - nutid