Arabiska för vatten-, vattnig

maa'iyy
ﻣَﺎﺋِﻲّ
vatten-, vattnig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för vatten-, vattnig uttalas maa'iyy och skrivs ﻣَﺎﺋِﻲّ.

Ordklass: adjektiv.

Så används ordet vatten-, vattnig

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vatten-, vattnig består av de arabiska bokstäverna mim som skrivs och uttalas m, waw som skrivs och uttalas w och ha som skrivs och uttalas h. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vatten-, vattnig

Alla bokstäver i vatten-, vattnig

ﻣَﺎﺋِﻲّ
ﻣـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﻲ
 
ﻣـ
ـﺎ
ﺋـ
ـﻲ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺎ
ﺋـ
ـﺌـ
ـﺊ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
mim
m
alef
'
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för vatten-, vattnig består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven som skrivs ﺉ (här som ﺋـ ) och uttalas '. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻲ ) och uttalas y. Ordet skrivs därför ﻣَﺎﺋِﻲّ och uttalas maa'iyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver