Arabiska för attraktiv

jadhdhaab
ﺟَﺬَّﺍﺏ
attraktiv – maskulinum singular

Det arabiska ordet för attraktiv uttalas jadhdhaab och skrivs ﺟَﺬَّﺍﺏ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: yrken

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet attraktiv består av de arabiska bokstäverna jim som skrivs och uttalas j, dhal som skrivs och uttalas dh och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med attraktiv

Alla bokstäver i attraktiv

ﺟَﺬَّﺍﺏ
ﺟـ
ـﺬ
 
ﺟـ
ـﺬ
 
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ـﺬ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
jim
j
dhal
dh
alef
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för attraktiv består av: Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ﺟـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dhal som skrivs ﺫ (här som ـﺬ ) och uttalas dh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺟَﺬَّﺍﺏ och uttalas jadhdhaab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver