Arabiska för sandal, sula

na3l
ﻧَﻌﻞ
sandal, sula – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sandal, sula uttalas na3l och skrivs ﻧَﻌﻞ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns sandal, sula i:

ni3aal
ﻧِﻌَﺎﻝ
sandal, sula – maskulinum plural
Kategori: kläder
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sandal, sula består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, ayn som skrivs och uttalas 3 och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sandal, sula

Alla bokstäver i sandal, sula

ﻧَﻌﻞ
ﻧـ
ـﻌـ
ـﻞ
 
ﻧـ
ـﻌـ
ـﻞ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
nun
n
ayn
3
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för sandal, sula består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﻌﻞ och uttalas na3l.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sandal, sula

fa3l blir na3l

Vi har sett att det arabiska ordet för sandal, sula skrivs ﻧَﻌﻞ och uttalas na3l. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är n, 3 och l, blir ordet na3l.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sandal, sula