Arabiska för scarf

wishaaH
ﻭِﺷَﺎﺡ
scarf – maskulinum singular

Det arabiska ordet för scarf uttalas wishaaH och skrivs ﻭِﺷَﺎﺡ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns scarf i:

wushuH
ﻭُﺷُﺢ
scarf – maskulinum plural
Kategori: kläder
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet scarf består av de arabiska bokstäverna waw som skrivs och uttalas w, shin som skrivs och uttalas sh och Ha som skrivs och uttalas H. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med scarf

Alla bokstäver i scarf

ﻭِﺷَﺎﺡ
ﺷـ
ـﺎ
 
ﺷـ
ـﺎ
 
ـﻮ
ﺷـ
ـﺸـ
ـﺶ
ـﺎ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
 
waw
w
shin
sh
alef
Ha
H
 
 
Det arabiska ordet för scarf består av: Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven shin som skrivs ﺵ (här som ﺷـ ) och uttalas sh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻭِﺷَﺎﺡ och uttalas wishaaH.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver