Arabiska för bälte

Hizaam
ﺣِﺰَﺍﻡ
bälte – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bälte uttalas Hizaam och skrivs ﺣِﺰَﺍﻡ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns bälte i:

'aHzima
ﺃَﺣﺰِﻣَﺔ
bälte – maskulinum plural
Kategori: kläder
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bälte består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, zayn som skrivs och uttalas z och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bälte

Alla bokstäver i bälte

ﺣِﺰَﺍﻡ
ﺣـ
ـﺰ
 
ﺣـ
ـﺰ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺰ
ـﺎ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
Ha
H
zayn
z
alef
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för bälte består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven zayn som skrivs ﺯ (här som ـﺰ ) och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Bokstaven mim som skrivs ﻡ och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺣِﺰَﺍﻡ och uttalas Hizaam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för bälte

fi3aal blir Hizaam

Vi har sett att det arabiska ordet för bälte skrivs ﺣِﺰَﺍﻡ och uttalas Hizaam. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aal och ordets rotbokstäver är H, z och m, blir ordet Hizaam.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som bälte