Arabiska för bevattning

zayy
ﺯَﻱّ
bevattning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för bevattning uttalas zayy och skrivs ﺯَﻱّ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bevattning består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, ya som skrivs och uttalas y och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bevattning

Alla bokstäver i bevattning

ﺯَﻱّ
 
 
ـﺰ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
zayn
z
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för bevattning består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ och uttalas y och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺯَﻱّ och uttalas zayy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver