Arabiska för uniform

zayy
ﺯَﻱّ
uniform – maskulinum singular

Det arabiska ordet för uniform uttalas zayy och skrivs ﺯَﻱّ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet uniform består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, ya som skrivs och uttalas y och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med uniform

Alla bokstäver i uniform

ﺯَﻱّ
 
 
ـﺰ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
zayn
z
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för uniform består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ och uttalas y och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺯَﻱّ och uttalas zayy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver