Arabiska för mode, outfit

ziyy
ﺯِﻱّ
mode, outfit – maskulinum singular

Det arabiska ordet för mode, outfit uttalas ziyy och skrivs ﺯِﻱّ.

Kategori: kläder
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet mode, outfit består av de arabiska bokstäverna zayn som skrivs och uttalas z, ya som skrivs och uttalas y och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med mode, outfit

Alla bokstäver i mode, outfit

ﺯِﻱّ
 
 
ـﺰ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
zayn
z
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för mode, outfit består av: Bokstaven zayn som skrivs ﺯ och uttalas z och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ och uttalas y och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺯِﻱّ och uttalas ziyy.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver