Arabiska för Jemen

alyaman
ﺍَﻟﻴَﻤَﻦ
Jemen – maskulinum singular

Det arabiska ordet för Jemen uttalas alyaman och skrivs ﺍَﻟﻴَﻤَﻦ.

Om ljudfilerna
Ordklass: egennamn.

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet Jemen består av de arabiska bokstäverna ya som skrivs och uttalas y, mim som skrivs och uttalas m och nun som skrivs och uttalas n. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med Jemen

Alla bokstäver i Jemen

ﺍَﻟﻴَﻤَﻦ
ﻟـ
ـﻴـ
ـﻤـ
ـﻦ
 
ﻟـ
ـﻴـ
ـﻤـ
ـﻦ
 
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
 
alef
lam
l
ya
y
mim
m
nun
n
 
 
Det arabiska ordet för Jemen består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ﻟـ ) och uttalas l. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻤـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻦ ) och uttalas n. Ordet skrivs därför ﺍَﻟﻴَﻤَﻦ och uttalas alyaman.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver