Arabiska för förklara, resonera

3allala
ﻋَﻠَّﻞَ
förklara, resonera – dåtid han
yu3allilu
ﻳُﻌَﻠِّﻞُ
förklara, resonera – nutid han

Det arabiska verbet för att förklara, resonera skrivs ﻋَﻠَّﻞَ och uttalas 3allala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻌَﻠِّﻞُ och uttalas yu3allilu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förklara, resonera består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, lam som skrivs och uttalas l och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förklara, resonera

Alla bokstäver i förklara, resonera

ﻋَﻠَّﻞَ
ﻋـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ﻋـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ayn
3
lam
l
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för förklara, resonera består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﻠَّﻞَ och uttalas 3allala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av förklara, resonera

dåtid
nutid
han
3allala
ﻋَﻠَّﻞَ
han - dåtid
yu3allilu
ﻳُﻌَﻠِّﻞُ
han - nutid
hon
3allalat
ﻋَﻠَّﻠَﺖ
hon - dåtid
tu3allilu
ﺗُﻌَﻠِّﻞُ
hon - nutid
jag
3allaltu
ﻋَﻠَّﻠﺖُ
jag - dåtid
'u3allilu
ﺃُﻋَﻠِّﻞُ
jag - nutid