Arabiska för liknande, nuvarande

muDaari3
ﻣُﻀَﺎﺭِﻉ
liknande, nuvarande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för liknande, nuvarande uttalas muDaari3 och skrivs ﻣُﻀَﺎﺭِﻉ.

Kategori: versmått
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet liknande, nuvarande

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet liknande, nuvarande består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, ra som skrivs och uttalas r och ayn som skrivs och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med liknande, nuvarande

Alla bokstäver i liknande, nuvarande

ﻣُﻀَﺎﺭِﻉ
ﻣـ
ـﻀـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻀـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﺎ
ـﺮ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
 
mim
m
Dad
D
alef
ra
r
ayn
3
 
 
Det arabiska ordet för liknande, nuvarande består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻀَﺎﺭِﻉ och uttalas muDaari3.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för liknande, nuvarande

mufaa3il blir muDaari3

Vi har sett att det arabiska ordet för liknande, nuvarande skrivs ﻣُﻀَﺎﺭِﻉ och uttalas muDaari3. Ordet följer mönstret aktivt particip form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufaa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufaa3il och ordets rotbokstäver är D, r och 3, blir ordet muDaari3.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som liknande, nuvarande