Arabiska för konversation, talande

takallum
ﺗَﻜَﻠُّﻢ
konversation, talande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för konversation, talande uttalas takallum och skrivs ﺗَﻜَﻠُّﻢ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet konversation, talande består av de arabiska bokstäverna kaf som skrivs och uttalas k, lam som skrivs och uttalas l och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med konversation, talande

Alla bokstäver i konversation, talande

ﺗَﻜَﻠُّﻢ
ﺗـ
ـﻜـ
ـﻠـ
ـﻢ
 
ﺗـ
ـﻜـ
ـﻠـ
ـﻢ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ta
t
kaf
k
lam
l
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för konversation, talande består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻠـ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻜَﻠُّﻢ och uttalas takallum.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för konversation, talande

tafa33ul blir takallum

Vi har sett att det arabiska ordet för konversation, talande skrivs ﺗَﻜَﻠُّﻢ och uttalas takallum. Ordet följer mönstret verbalnomen form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ul och ordets rotbokstäver är k, l och m, blir ordet takallum.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som konversation, talande